Frequently Asked Question

Co ile czasu są aktualizowane informacje o serwerach?
Last Updated 4 years ago

Poniżej tabelka z czasami dla każdego wyszczególnionego typu danych.

Typ danych Czas odświeżania
Ilość graczy online co około 5 minut
sloty serwera co około 5 minut
motd serwera co około 5 minut
ikona serwera co około 5 minut
wersja serwera co około 5 minut
w szczególnych przypadkach co około 3 godziny
strony serwera co około 8 godzin
opis serwera co około 8 godzin
lista trybów co około 8 godzin

Please Wait!

Please wait... it will take a second!