Frequently Asked Question

Jak zmienić hasło na serwerze KrainaMc?
Last Updated 5 years ago

Aby zmienić hasło na serwerze Minecraft KrainaMc.pl, należy po wejściu na serwer w grze Minecraft zalogować się swoim obecnym hasłem, a następnie wykonać poniższą komendę.

/changepassword (stare_hasło) (nowe_hasło)
Gdzie (stare_hasło), to hasło, którego obecnie używamy.
Gdzie (nowe_hasło), to hasło, którym chcemy autoryzować się na serwerze w przyszłości.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!