Frequently Asked Question

Jak zarejestrować się na serwerze KrainaMc?
Last Updated 5 years ago

Aby zarejestrować się na serwerze Minecraft KrainaMc.pl, należy po wejściu na serwer w grze Minecraft i otrzymaniu komunikatu na czacie z informacją o możliwości rejestracji wpisać poniższą komendę.

/register (hasło) (hasło)
Gdzie (hasło), to hasło, którym chcemy autoryzować się na serwerze w przyszłości.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!