Frequently Asked Question

Dlaczego mój serwer nie ma listy graczy?
Last Updated 3 years ago

Aby mogła zostać wyświetlona lista graczy, serwer musi mieć aktywne query na takim samym porcie jak port połączenia z serwerem.

Query uruchamia się poprzez ustawienie w server.properties opcji 'enable-query=true', port ustawia się dzięki opcji 'query.port=25565', gdzie 25565 jest domyślnym portem dla serwera Minecraft.

Zarówno w przypadku serwera z rekoredem A jak i serwera korzystającego z SRV, port query musi być taki sam jak port serwera.

W przypadku SRV, mimo, że na liście dodamy serwer z portem 25565, to prawdziwy port, który nas interesuje - jest tym rozwiązanym z rekordu. Znaczy to tyle, że w server.properties zarówno 'query.port' jak i 'server-port' musi mieć taką samą wartość.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!