Frequently Asked Question

Czy mogę dokonać modyfikacji swojego serwera?
Last Updated 5 years ago

Obecnie nie ma bezpośredniej możliwości modyfikacji serwera przez użytkownika, ponieważ nie istnieje funkcja zajmowania serwerów.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!